IHEP OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 27 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
中国散裂中子源直线射频功率源系统的研制 期刊论文
强激光与粒子束, 2016, 卷号: 28, 期号: 8, 页码: P167-173
Authors:  李健;  徐新安;  慕振成;  周文中;  刘美飞;  姚远;  荣林艳;  王博;  谢哲新;  万马良;  付云丰;  张宗花;  乔际民
Adobe PDF(5505Kb)  |  Favorite  |  View/Download:226/6  |  Submit date:2017/07/24
Abnormal increase of glass transition temperature of poly(propylene carbonate) modified with rubber particles 期刊论文
POLYMER COMPOSITES, 2012, 卷号: 33, 期号: 9, 页码: 1530-1533
Authors:  Wang, X;  Li ZX(李卓昕);  Cao XZ(曹兴忠);  Wang BY(王宝义);  Li, ZX;  Cao, XZ;  Wang, BY;  Qi, GC;  Zhang, XH;  Gao, JM;  Li, BH;  Song, ZH;  Qiao, JL
Adobe PDF(388Kb)  |  Favorite  |  View/Download:91/0  WOS cited times:[0]  |  Submit date:2016/04/08
强流质子RFQ加速器高频数字低电平控制系统 期刊论文
强激光与粒子束, 2010, 期号: 2, 页码: 433-437
Authors:  慕振成;  李刚(加);  李健;  徐新安;  姚远;  乔际民;  张宗花;  刘少真
Adobe PDF(536Kb)  |  Favorite  |  View/Download:177/2  |  Submit date:2015/12/14
数字低电平控制  I/Q解调  幅相控制  矢量旋转  
交流串联谐振脉冲高电压电源 专利
专利类型: 撤回, 专利号: CN101662232, 申请日期: 2009-05-14, 公开日期: 2010-03-03
Inventors:  徐新安;  李健;  姚远;  张宗花;  乔际民
Adobe PDF(495Kb)  |  Favorite  |  View/Download:213/1  |  Submit date:2015/10/13
Physics at BES-III 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, 2009, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: III-+
Authors:  Bian JM(边渐鸣);  Chen HX(陈海璇);  Chen JC(陈江川);  Chen Y(陈晔);  He KL(何康林);  Hu HM(胡海明);  Huang B(黄彬);  Jia Y(贾宇);  Jin S(金山);  李海波(实);  Li WD(李卫东);  Liu BJ(刘北江);  Liu HH(刘欢欢);  Liu J(刘健);  Ma HL(马海龙);  Mo XH(莫晓虎);  OLSEN, S. L.;  Ping RG(平荣刚);  Qin G(秦纲);  Qin H(秦虎);  Rong G(荣刚);  Shen XY(沈肖雁);  Sun SS(孙胜森);  王平(实);  Wang YF(王贻芳);  Wu N(吴宁);  Xing ZZ(邢志忠);  Xu GF(许国发);  Yang M(杨敏);  Yuan ZZ(苑长征);  Zhu YS(朱永生);  Zou BS(邹冰松);  Asner, DM;  Barnes, T;  Bian, JM;  Bigi, II;  Brambilla, N;  Boyko, IR;  Bytev, V;  Chao, KT;  Charles, J;  Chen, HX;  Chen, JC;  Chen, Y;  Chen, YQ;  Cheng, HY;  Dedovich, D;  Descotes-Genon, S;  Fu, CD;  Tormo, XGI;  Gao, YN;  He, KL;  He, ZG;  Hu, JF;  Hu, HM;  Huang, B;  Jia, Y;  Jin, HY;  Jin, S;  Kuang, YP;  Lacker, H;  Li, HB;  Li, JL;  Li, WD;  Li, XY;  Liu, BJ;  Liu, HH;  Liu, J;  Ma, HL;  Ma, JP;  Mao, YJ;  Mo, XH;  Olsen, SL;  Pich, A;  Pineda, A;  Ping, RG;  Qiao, CF;  Qin, G;  Qin, H;  Roney, JM;  Rong, G;  Roos, L;  Shen, XY;  Soto, J;  Stahl, A;  Sun, SS;  T'Jampens, S;  Vairo, A;  Wang, P;  Wang, YF;  Wang, YK;  Wu, N;  Wu, YL;  Xing, ZZ;  Xu, GF;  Xu, M;  Yang, M;  Yang, MZ;  Yang, YD;  Yuan, CZ;  Zhang, DH;  Zhang, DY;  Zhang, JY;  Zhang, ZX;  Zhang, XM;  Zhang, XY;  Zhang, YJ;  Zhao, Q;  Zhemchugov, A;  Zheng, HQ;  Zheng, YH;  Zhong, M;  Zhu, SL;  Zhu, YS;  Zhuravlov, V;  Zou, BS;  Zou, JH
Adobe PDF(222Kb)  |  Favorite  |  View/Download:714/7  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[320]  ADS cited times:[164]  |  Submit date:2016/06/29
强流射频四极加速器输入耦合环的物理设计研究 期刊论文
强激光与粒子束, 2004, 期号: 1, 页码: 117-120
Authors:  欧阳华甫;  乔际民;  傅世年;  关遐令
Adobe PDF(147Kb)  |  Favorite  |  View/Download:147/1  |  Submit date:2015/12/14
射频四极加速器(RFQ)  输入耦合环  耦合参数β  功耗  
寻找~(230)U的集团衰变 期刊论文
同位素, 2002, 期号: 1, 页码: 1--4
Authors:  杨维凡;  潘强岩;  马桃桃;  袁双贵;  郭俊盛;  孔登明;  乔际民;  罗紫华;  张沫天;  王书鸿
Adobe PDF(152Kb)  |  Favorite  |  View/Download:197/2  |  Submit date:2015/12/14
集团衰变  230U  固体径迹探测器  化学蚀刻  分支比  
First measurement of the branching fraction of the decay psi(2S)->tau(+)tau(-) 期刊论文
PHYSICAL REVIEW D, 2002, 卷号: 65, 期号: 5, 页码: 52004
Authors:  Bai, JZ;  Ban, Y;  Bian, JG;  Blum, I;  Chen, AD;  Chen, HF;  Chen, HS;  Chen, J;  Chen, JC;  Chen, XD;  Chen, Y;  Chen, YB;  Cheng, BS;  Chi, SP;  Chu, YP;  Choi, JB;  Cui, XZ;  Dai, YS;  Dong, LY;  Du, ZZ;  Dunwoodie, W;  Fu, HY;  Fu, LP;  Gao, CS;  Gratton, P;  Gu, SD;  Gu, YF;  Guo, YN;  Guo, ZJ;  Han, SW;  Han, Y;  Harris, FA;  He, J;  He, JT;  He, KL;  He, M;  He, X;  Hong, T;  Heng, YK;  Hitlin, DG;  Hu, GY;  Hu, HM;  Hu, QH;  Hu, T;  Huang, GS;  Huang, XP;  Huang, YZ;  Izen, JM;  Ji, XB;  Jiang, CH;  Jin, Y;  Jones, BD;  Kang, JS;  Ke, ZJ;  Kelsey, MH;  Kim, BK;  Kim, HJ;  Kim, SK;  Kim, TY;  Kong, D;  Lai, YF;  Lankford, A;  Li, D;  Li, HB;  Li, HH;  Li, J;  Li, JC;  Li, PQ;  Li, QJ;  Li, RY;  Li, W;  Li, WG;  Li, XN;  Li, XQ;  Liu, B;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, HM;  Liu, J;  Liu, JP;  Liu, TR;  Liu, RG;  Liu, Y;  Liu, ZX;  Lou, XC;  Lowery, B;  Lu, GR;  Lu, F;  Lu, JG;  Lu, ZJ;  Luo, XL;  Ma, EC;  Ma, JM;  Malchow, R;  Mao, HS;  Mao, ZP;  Meng, XC;  Mo, XH;  Nie, J;  Nie, ZD;  Olsen, SL;  Oyang, J;  Paluselli, D;  Pan, LJ;  Panetta, J;  Park, H;  Porter, F;  Qi, ND;  Qi, XR;  Qian, CD;  Qiu, JF;  Que, YK;  Rong, G;  Schernau, M;  Shao, YY;  Shen, BW;  Shen, DL;  Shen, H;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Shi, F;  Shi, HZ;  Song, XF;  Standifird, J;  Suh, JY;  Sun, HS;  Sun, LF;  Sun, YZ;  Tang, SQ;  Toki, W;  Tong, GL;  Varner, GS;  Wang, J;  Wang, JZ;  Wang, L;  Wang, LS;  Wang, M;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, SM;  Wang, YY;  Wang, ZY;  Weaver, M;  Wei, CL;  Wu, JM;  Wu, N;  Xi, DM;  Xia, XM;  Xie, XX;  Xu, GF;  Xu, Y;  Xue, ST;  Yan, WB;  Yan, WG;  Yang, CM;  Yang, CY;  Yang, GA;  Yang, HX;  Yang, XF;  Ye, MH;  Ye, SW;  Ye, YX;  Yu, CS;  Yu, CX;  Yu, GW;  Yuan, Y;  Zhang, BY;  Zhang, C;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HL;  Zhang, HY;  Zhang, J;  Zhang, JW;  Zhang, L;  Zhang, LS;  Zhang, P;  Zhang, QJ;  Zhang, SQ;  Zhang, XY;  Zhang, YY;  Zhang, ZP;  Zhao, DX;  Zhao, HW;  Zhao, JW;  Zhao, JW;  Zhao, M;  Zhao, PP;  Zhao, WR;  Zhao, YB;  Zhao, ZG;  Zheng, JP;  Zheng, LS;  Zheng, ZP;  Zhou, BQ;  Zhou, GM;  Zhou, L;  Zhu, KJ;  Zhu, QM;  Zhu, YC;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhuang, BA;  Zou, BS
Adobe PDF(77Kb)  |  Favorite  |  View/Download:250/2  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[13]  ADS cited times:[9]  |  Submit date:2016/06/29
Search for heavy ion emission from the decay of U-230 期刊论文
PHYSICAL REVIEW C, 2000, 卷号: 62, 期号: 4, 页码: 44612
Authors:  Luo YX(罗应雄);  Kong DM(孔登明);  Qiao JM(乔际民);  Luo ZH(罗紫华);  Zhang MT(张沐天);  Wang SH(王书鸿);  Pan, QY;  Yang, WF;  Yuan, SG;  Li, ZW;  Ma, TT;  Luo, YX;  Kong, DM;  Qiao, JM;  Luo, ZH;  Zhang, MT;  Wang, SH
Adobe PDF(118Kb)  |  Favorite  |  View/Download:129/0  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[6]  |  Submit date:2016/06/29
洁净核能系统边耦合质子直线加速器的设计 期刊论文
原子能科学技术, 2000, 期号: 2, 页码: 179-184
Authors:  周立农;  张沐天;  罗紫华;  郁庆长;  乔际民;  孔登明
Adobe PDF(181Kb)  |  Favorite  |  View/Download:153/2  |  Submit date:2015/12/14
常温加速结构  聚焦周期  能量增益