IHEP OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 27 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Black Phosphorus Quantum Dot/Ti3C2 MXene Nanosheet Composites for Efficient Electrochemical Lithium/Sodium-Ion Storage 期刊论文
ADVANCED ENERGY MATERIALS, 2018, 卷号: 8, 期号: 26, 页码: 1801514
Authors:  Meng, RJ;  Huang, JM;  Feng, YT;  Zu, LH;  Peng, CX;  Zheng, LR;  Zheng, L;  Chen, ZB;  Liu, GL;  Chen, BJ;  Mi, YL;  Yang, JH;  Zheng LR(郑黎荣);  Zheng L(郑雷)
Adobe PDF(4502Kb)  |  Favorite  |  View/Download:118/0  WOS cited times:[0]  |  Submit date:2019/09/24
black phosphorus quantum dots  dual-model energy storage  Li-ion batteries  Na-ion batteries  Ti3C2 nanosheets (TNSs)  
Improving Room-Temperature Ferromagnetism in Mn-Implanted Si by High-Temperature Annealing 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2015, 卷号: 51, 期号: 6, 页码: 2400204
Authors:  Li, TC;  Liu, CX;  Chen, JH;  Peng, GL;  Luo, FF;  Wen, W;  Zhang, J;  Guo, LP;  Zhang J(张静)
Adobe PDF(2828Kb)  |  Favorite  |  View/Download:137/2  WOS cited times:[0]  ADS cited times:[0]  |  Submit date:2016/04/18
Diluted magnetic semiconductors (DMSs)  Mn-implanted Si  room-temperature ferromagnetism  short-range spin correlation  
北京同步辐射装置(BSRF)恒流注入运行调试 会议论文
北京正负电子对撞机第二十届年会, 北京正负电子对撞机第二十届年会文集, 北京·密云, 2015-08-31
Authors:  彭月梅;  于程辉;  麻惠洲;  季大恒;  魏源源;  魏书军;  雷革;  钱磊;  张源;  刘琼瑶;  邢军;  陈光辉;  温雪梅;  张丛军;  王昕昊;  段哲;  刘志聪;  郭媛媛;  田双敏;  许玉芬;  王放安;  刘明善;  宋丽丽;  赵勇;  陈黎明;  付晓蓉;  张彩霞;  田赛克;  张苏;  李岗英
Adobe PDF(1120Kb)  |  Favorite  |  View/Download:407/12  |  Submit date:2015/10/28
基于EPICS的CSNS前端流强测量读出系统的开发 期刊论文
核电子学与探测技术, 2013, 期号: 8, 页码: 1027-1031
Authors:  李芳;  张彩霞;  王标;  李鹏;  徐韬光
Adobe PDF(407Kb)  |  Favorite  |  View/Download:154/4  |  Submit date:2015/12/14
中国散裂中子源  流强测量  实验物理及工业控制系统  
Optimal dipole-field profiles for emittance reduction in storage rings 期刊论文
PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS, 2011, 卷号: 14, 期号: 3, 页码: 34001
Authors:  Wang, CX;  Wang, YS;  Peng YM(彭月梅);  Peng, YM
Adobe PDF(1192Kb)  |  Favorite  |  View/Download:84/1  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[10]  ADS cited times:[7]  |  Submit date:2016/06/29
同步辐射小角X射线散射研究PAN原丝制备过程中孔结构的演变 期刊论文
高分子材料科学与工程, 2009, 期号: 1, 页码: 126-129
Authors:  王琴;  梁晓怿;  吕春祥;  张睿;  乔文明;  詹亮;  刘鸿鹏;  凌立成;  陈中军;  董宝中
Adobe PDF(282Kb)  |  Favorite  |  View/Download:236/2  |  Submit date:2015/12/25
聚丙烯腈纤维  同步辐射小角X射线散射  孔隙结构  
Decay vertex reconstruction and 3-dimensional lifetime determination at BESIII 期刊论文
中国物理C, 2009, 期号: 6, 页码: 428-435
Authors:  Xu M(徐敏);  He KL(何康林);  Zhang ZP(张子平);  Wang YF(王贻芳);  Bian JM(边渐鸣);  Cao GF(曹国富);  Cao XX(曹学香);  Chen SJ(陈申见);  Deng ZY(邓子艳);  Fu CD(傅成栋);  Gao YN(高原宁);  Han L(韩磊);  Han SQ(韩少卿);  He M(何苗);  Hu JF(胡继峰);  Hu XW(胡小为);  Huang B(黄彬);  Huang XT(黄性涛);  Jia LK(贾卢魁);  Ji XB(季晓斌);  Li HB(李海波);  Li WD(李卫东);  Liang YT(梁羽铁);  Liu CX(刘春秀);  Liu HM(刘怀民);  Liu Y(刘颖);  Liu Y(刘勇);  Luo T(罗涛);  Lv QW(吕绮雯);  Ma QM(马秋梅);  Ma X(马想);  Mao YJ(冒亚军);  Mao ZP(毛泽普);  Mo XH(莫晓虎);  Ning FP(宁飞鹏);  Ping RG(平荣刚);  Qiu JF(邱进发);  Song WB(宋文博);  Sun SS(孙胜森);  Sun XD(孙晓东);  Sun YZ(孙永昭);  Tian HL(田浩来);  Wang JK(王纪科);  Wang LL(王亮亮);  Wen SP(文硕频);  Wu LH(伍灵慧);  Wu Z(吴智);  Xie YG(谢宇广);  Yan J(言杰);  Yan L(严亮);  Yao J(姚剑);  Yuan ZZ(苑长征);  Yuan Y(袁野);  Zhang ZC(张长春);  Zhang JY(张建勇);  Zhang L(张雷);  Zhang XY(张学尧);  Zhang Y(张瑶);  Zheng YH(郑阳恒);  Zhu YS(朱永生);  Zou JH(邹佳恒)
Adobe PDF(638Kb)  |  Favorite  |  View/Download:503/5  INSPIRE cited times:[23]  |  Submit date:2015/12/21
decay vertex  resolution of decay length  lifetime  reconstruction efficiency  
Study of BESIII MUC offine software with cosmic-ray data 期刊论文
中国物理C, 2009, 期号: 7, 页码: 562-566
Authors:  Liang YT(梁羽铁);  Mao YJ(冒亚军);  You ZY(尤郑昀);  Li WD(李卫东);  Bian JM(边渐鸣);  Cao GF(曹国富);  Cao XX(曹学香);  Chen SJ(陈申见);  Deng ZY(邓子艳);  Fu CD(傅成栋);  Gao YN(高原宁);  Han L(韩磊);  Han SQ(韩少卿);  He KL(何康林);  He M(何苗);  Hu JF(胡继峰);  Hu XW(胡小为);  Huang B(黄彬);  Huang XT(黄性涛);  Jia LK(贾卢魁);  Ji XB(季晓斌);  Li HB(李海波);  Liu BJ(刘北江);  Liu CX(刘春秀);  Liu HM(刘怀民);  Liu Y(刘颖);  Liu Y(刘勇);  Luo T(罗涛);  Lv QW(吕绮雯);  Ma QM(马秋梅);  Ma X(马想);  Mao ZP(毛泽普);  Mo XH(莫晓虎);  Ning FP(宁飞鹏);  Ping RG(平荣刚);  Qiu JF(邱进发);  Song WB(宋文博);  Sun SS(孙胜森);  Sun XD(孙晓东);  Sun YZ(孙永昭);  Tian HL(田浩来);  Wang JK(王纪科);  Wang LL(王亮亮);  Wen SP(文硕频);  Wu LH(伍灵慧);  Wu Z(吴智);  Xie YG(谢宇广);  Xu M(徐敏);  Yan J(言杰);  Yan L(严亮);  Yao J(姚剑);  Yuan ZZ(苑长征);  Yuan Y(袁野);  Zhang ZC(张长春);  Zhang JY(张建勇);  Zhang L(张雷);  Zhang XY(张学尧);  Zhang Y(张瑶);  Zheng YH(郑阳恒);  Zhu YS(朱永生);  Zou JH(邹佳恒)
Adobe PDF(447Kb)  |  Favorite  |  View/Download:232/1  |  Submit date:2015/12/21
Muon counter  reconstruction  cosmic-ray  alignment  
RECENT RESULTS FROM BESII J/psi DECAYS 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, 2009, 卷号: 24, 期号: 2-3, 页码: 428-433
Authors:  Li, XL;  Ablikim, M;  Bai, JZ;  Bai, Y;  Ban, Y;  Cai, X;  Chen, HF;  Chen, HS;  Chen, HX;  Chen, JC;  Chen, J;  Chen, XD;  Chen, YB;  Chu, YP;  Dai, YS;  Deng, ZY;  Du, SX;  Fang, J;  Fu, CD;  Gao, CS;  Gao, YN;  Gu, SD;  Gu, YT;  Guo, YN;  Guo, ZJ;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  Heng, YK;  Hou, J;  Hu, HM;  Hu, T;  Huang, GS;  Huang, XT;  Huang, YP;  Ji, XB;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jin, DP;  Jin, S;  Lai, YF;  Li, HB;  Li, J;  Li, RY;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XN;  Li, XQ;  Liang, YF;  Liao, HB;  Liu, BJ;  Liu, CX;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, JB;  Liu, JP;  Liu, HB;  Liu, J;  Liu, Q;  Liu, RG;  Liu, S;  Liu, ZA;  Lu, F;  Lu, GR;  Lu, JG;  Luo, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, LL;  Ma, QM;  Malik, MQA;  Mao, ZP;  Mo, XH;  Nie, J;  Olsen, SL;  Ping, RG;  Qi, ND;  Qin, H;  Qiu, JF;  Rong, G;  Ruan, XD;  Shan, LY;  Shang, L;  Shen, CP;  Shen, DL;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Sun, HS;  Sun, SS;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Tang, X;  Tian, JP;  Tong, GL;  Varner, GS;  Wan, X;  Wang, L;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, WF;  Wang, YF;  Wang, Z;  Wang, ZY;  Wei, CL;  Wei, DH;  Weng, Y;  Wu, N;  Xia, XM;  Xie, XX;  Xu, GF;  Xu, XP;  Xu, Y;  Yan, ML;  Yang, HX;  Yang, M;  Yang, YX;  Ye, MH;  Ye, YX;  Yu, CX;  Yu, GW;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zang, SL;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HQ;  Zhang, HY;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, XY;  Zhang, YY;  Zhang, ZX;  Zhang, ZP;  Zhao, DX;  Zhao, JW;  Zhao, MG;  Zhao, PP;  Zhao, ZG;  Zheng, HQ;  Zheng, JP;  Zheng, ZP;  Zhong, B;  Zhou, L;  Zhu, KJ;  Zhu, QM;  Zhu, XW;  Zhu, YC;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhu, ZL;  Zhuang, BA;  Zou, BS
Adobe PDF(957Kb)  |  Favorite  |  View/Download:278/2  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[1]  |  Submit date:2016/06/28
Threshold enhancement  final states interference  baryon exited states  
Track reconstruction in the BESIII muon counter 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2009, 卷号: 33, 期号: 8, 页码: 666-672
Authors:  Liang, YT;  Liu, K;  You, ZY;  Mao, YJ;  Li, WD;  Bian, JM;  Cao, GF;  Cao, XX;  Chen, SJ;  Deng, ZY;  Fu, CD;  Gao, YN;  Han, L;  Han, SQ;  He, KL;  He, M;  Hu, JF;  Hu, XW;  Huang, B;  Huang, XT;  Jia, LK;  Ji, XB;  Li, HB;  Liu, BJ;  Liu, CX;  Liu, HM;  Liu, Y;  Liu, Y;  Luo, T;  Lu, QW;  Ma, QM;  Ma, X;  Mao, ZP;  Mo, XH;  Ning, FP;  Ping, RG;  Qiu, JF;  Song, WB;  Sun, SS;  Sun, XD;  Sun, YZ;  Tian, HL;  Wang, JK;  Wang, LL;  Wen, SP;  Wu, LH;  Wu, Z;  Xie, YG;  Xu, M;  Yan, J;  Yan, L;  Yao, J;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zhang, CC;  Zhang, JY;  Zhang, L;  Zhang, XY;  Zhang, Y;  Zheng, YH;  Zhu, YS;  Zou, JH;  Li WD(李卫东);  Bian JM(边渐鸣);  Cao GF(曹国富);  Cao XX(曹学香);  Deng ZY(邓子艳);  Fu CD(傅成栋);  He KL(何康林);  He M(何苗);  Huang B(黄彬);  Jia LK(贾卢魁);  Ji XB(季晓斌);  李海波(实);  Liu BJ(刘北江);  Liu CX(刘春秀);  Liu HM(刘怀民);  Liu Y(刘勇);  Luo T(罗涛);  Ma QM(马秋梅);  Ma X(马想);  Mao ZP(毛泽普);  Mo XH(莫晓虎);  Ping RG(平荣刚);  Qiu JF(邱进发);  Sun SS(孙胜森);  Sun XD(孙晓东);  Sun YZ(孙永昭);  Tian HL(田浩来);  Wang JK(王纪科);  Wang LL(王亮亮);  Wen SP(文硕频);  Wu LH(伍灵慧);  Wu Z(吴智);  Xie YG(谢宇广);  Yan L(严亮);  Yuan ZZ(苑长征);  Yuan Y(袁野);  Zhang ZC(张长春);  Zhang JY(张建勇);  Zhang Y(张瑶);  Zhu YS(朱永生)
Adobe PDF(2245Kb)  |  Favorite  |  View/Download:295/0  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[0]  |  Submit date:2016/06/28
BESIII  MUC  reconstruction