IHEP OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 45 Help

  Show only claimed items
Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Beam test of a one-dimensional position sensitive chamber on synchrotron radiation 期刊论文
Chinese Physics C, 2013, 期号: 10, 页码: 107-111
Authors:  Liu M(刘梅);  Dai HL(代洪亮);  Qi HR(祁辉荣);  Zhuang BA(庄保安);  Zhang J(张建);  Liu RG(刘荣光);  Zhu QM(朱启明);  Ou YQ(欧阳群);  Chen YB(陈元柏);  Jiang XS(江晓山);  Wang YJ(王雅洁);  Liu P(刘鹏);  Chang GC(常广才)
Adobe PDF(1537Kb)  |  Favorite  |  View/Download:157/2  WOS cited times:[2]  INSPIRE cited times:[1]  ADS cited times:[1]  |  Submit date:2015/12/21
gaseous detector  synchrotron radiation  powder X-ray difraction  ICDD-pdf  
Tuning of the cosmic-ray test system of the BESIIIdrift chamber 期刊论文
中国物理C, 2010, 期号: 7, 页码: 983-987
Authors:  Wu Z(吴智);  Liu JB(刘建北);  Qin ZH(秦中华);  Wu LH(伍灵慧);  Chen C(陈昌);  Chen YB(陈元柏);  Chen ML(陈玛丽);  Chen XH(陈锡辉);  Dong MY(董明义);  Guan BJ(关北菊);  Huang J(黄杰);  Jiang XS(江晓山);  Jin Y(金艳);  Li F(李飞);  Li RY(李仁英);  Li XN(李小男);  Lei GK(雷广坤);  Liu RG(刘荣光);  Luo XL(罗小兰);  Ma XY(马骁妍);  Sheng HY(盛华义);  Sun HS(孙汉生);  唐晓(实);  Wang L(王岚);  Wang J(王靓);  Xu MH(徐美杭);  Zhang J(张建);  Zhang HY(章红宇);  Zhang YH(张银鸿);  Zhao YB(赵豫斌);  Zhao PP(赵平平);  Zhu KJ(朱科军);  Zhu QM(朱启明);  Zhuang BA(庄保安)
Adobe PDF(2103Kb)  |  Favorite  |  View/Download:308/0  |  Submit date:2015/12/21
BESⅢ drift chamber  cosmic-ray test system  tuning  
THE GAS MONITORING OF THE BESIII DRIFT CHAMBER 期刊论文
MODERN PHYSICS LETTERS A, 2010, 卷号: 25, 期号: 2, 页码: #REF!
Authors:  Wang XG(王向国);  Chen C(陈常);  Chen YB(陈元柏);  Wu Z(吴智);  Ma XY(马骁燕);  Jin Y(金艳);  Liu RG(刘荣光);  唐晓(实);  Wang L(王岚);  Zhu QM(朱启明);  Wang, XG;  Chen, C;  Chen, YB;  Wu, Z;  Gu, YT;  Ma, XY;  Jin, Y;  Liu, RG;  Tang, X;  Wang, L;  Zhu, QM
Adobe PDF(270Kb)  |  Favorite  |  View/Download:121/1  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[0]  ADS cited times:[0]  |  Submit date:2016/04/12
BESIII drift chamber  monitoring proportional counter (MPC)  full energy peak  
Tuning of the cosmic-ray test system of the BESIII drift chamber 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2010, 卷号: 34, 期号: 7, 页码: 983-987
Authors:  Wu Z(吴智);  Liu JB(刘建北);  Qin ZH(秦中华);  Wu LH(伍灵慧);  Chen C(陈昌);  Chen YB(陈元柏);  Chen ML(陈玛丽);  Chen XH(陈锡辉);  Dong MY(董明义);  Guan BJ(关北菊);  Huang J(黄杰);  Jiang XS(江晓山);  Jin Y(金艳);  Li F(李飞);  Li RY(李仁英);  Li XN(李小男);  Lei GK(雷广坤);  Liu RG(刘荣光);  Luo XL(罗小兰);  Ma XY(马骁妍);  Sheng HY(盛华义);  Sun HS(孙汉生);  唐晓(实);  Wang L(王岚);  Wang J(王靓);  Xu MH(徐美杭);  Zhang J(张建);  Zhang HY(章红宇);  Zhang YH(张银鸿);  Zhao YB(赵豫斌);  Zhao PP(赵平平);  Zhu KJ(朱科军);  Zhu QM(朱启明);  Zhuang BA(庄保安);  Wu, Z;  Liu, JB;  Qin, ZH;  Wu, LH;  Chen, C;  Chen, YB;  Chen, ML;  Chen, XH;  Dong, MY;  Guan, BJ;  Huang, J;  Jiang, XS;  Jin, Y;  Li, F;  Li, RY;  Li, XN;  Lei, GK;  Liu, RG;  Luo, XL;  Ma, XY;  Sheng, HY;  Sun, HS;  Tang, XA;  Wang, L;  Wang, LA;  Xu, MH;  Zhang, JA;  Zhang, HY;  Zhang, YH;  Zhao, YB;  Zhao, PP;  Zhu, KJ;  Zhu, QM;  Zhuang, BA
Adobe PDF(1939Kb)  |  Favorite  |  View/Download:293/2  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[0]  ADS cited times:[0]  |  Submit date:2016/06/29
BESIII drift chamber  cosmic-ray test system  tuning  
一个二维读出多丝正比室的实验研究 期刊论文
核电子学与探测技术, 2009, 期号: 4, 页码: 756-759+778
Authors:  王小胡;  朱启明;  陈元柏;  陈昌;  刘荣光;  王岚;  金艳;  马骁妍;  田立朝;  徐品
Adobe PDF(184Kb)  |  Favorite  |  View/Download:129/4  |  Submit date:2015/12/23
位置灵敏探测器  多丝正比室  能量分辨率  位置分辨  
RECENT RESULTS FROM BESII J/psi DECAYS 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, 2009, 卷号: 24, 期号: 2-3, 页码: 428-433
Authors:  Li, XL;  Ablikim, M;  Bai, JZ;  Bai, Y;  Ban, Y;  Cai, X;  Chen, HF;  Chen, HS;  Chen, HX;  Chen, JC;  Chen, J;  Chen, XD;  Chen, YB;  Chu, YP;  Dai, YS;  Deng, ZY;  Du, SX;  Fang, J;  Fu, CD;  Gao, CS;  Gao, YN;  Gu, SD;  Gu, YT;  Guo, YN;  Guo, ZJ;  Harris, FA;  He, KL;  He, M;  Heng, YK;  Hou, J;  Hu, HM;  Hu, T;  Huang, GS;  Huang, XT;  Huang, YP;  Ji, XB;  Jiang, XS;  Jiao, JB;  Jin, DP;  Jin, S;  Lai, YF;  Li, HB;  Li, J;  Li, RY;  Li, WD;  Li, WG;  Li, XN;  Li, XQ;  Liang, YF;  Liao, HB;  Liu, BJ;  Liu, CX;  Liu, F;  Liu, F;  Liu, HH;  Liu, HM;  Liu, JB;  Liu, JP;  Liu, HB;  Liu, J;  Liu, Q;  Liu, RG;  Liu, S;  Liu, ZA;  Lu, F;  Lu, GR;  Lu, JG;  Luo, CL;  Ma, FC;  Ma, HL;  Ma, LL;  Ma, QM;  Malik, MQA;  Mao, ZP;  Mo, XH;  Nie, J;  Olsen, SL;  Ping, RG;  Qi, ND;  Qin, H;  Qiu, JF;  Rong, G;  Ruan, XD;  Shan, LY;  Shang, L;  Shen, CP;  Shen, DL;  Shen, XY;  Sheng, HY;  Sun, HS;  Sun, SS;  Sun, YZ;  Sun, ZJ;  Tang, X;  Tian, JP;  Tong, GL;  Varner, GS;  Wan, X;  Wang, L;  Wang, LL;  Wang, LS;  Wang, P;  Wang, PL;  Wang, WF;  Wang, YF;  Wang, Z;  Wang, ZY;  Wei, CL;  Wei, DH;  Weng, Y;  Wu, N;  Xia, XM;  Xie, XX;  Xu, GF;  Xu, XP;  Xu, Y;  Yan, ML;  Yang, HX;  Yang, M;  Yang, YX;  Ye, MH;  Ye, YX;  Yu, CX;  Yu, GW;  Yuan, CZ;  Yuan, Y;  Zang, SL;  Zeng, Y;  Zhang, BX;  Zhang, BY;  Zhang, CC;  Zhang, DH;  Zhang, HQ;  Zhang, HY;  Zhang, JW;  Zhang, JY;  Zhang, XY;  Zhang, YY;  Zhang, ZX;  Zhang, ZP;  Zhao, DX;  Zhao, JW;  Zhao, MG;  Zhao, PP;  Zhao, ZG;  Zheng, HQ;  Zheng, JP;  Zheng, ZP;  Zhong, B;  Zhou, L;  Zhu, KJ;  Zhu, QM;  Zhu, XW;  Zhu, YC;  Zhu, YS;  Zhu, ZA;  Zhu, ZL;  Zhuang, BA;  Zou, BS
Adobe PDF(957Kb)  |  Favorite  |  View/Download:286/2  WOS cited times:[0]  INSPIRE cited times:[1]  |  Submit date:2016/06/28
Threshold enhancement  final states interference  baryon exited states  
BESIII漂移室模型老化实验中水汽作用研究 期刊论文
核电子学与探测技术, 2008, 期号: 6, 页码: 1240-1245
Authors:  沈洪涛;  陈昌;  陈元柏;  朱启明;  金艳;  刘荣光;  马骁妍;  王岚;  伍灵慧;  徐美杭
Adobe PDF(500Kb)  |  Favorite  |  View/Download:156/1  |  Submit date:2015/12/21
气体探测器  放射源辐照  阳极电流  全能光电峰  老化率  
一个二维位置灵敏X射线探测器的研制 期刊论文
核电子学与探测技术, 2008, 期号: 2, 页码: 313-317
Authors:  江山;  王小胡;  朱启明;  陈元柏;  陈昌;  刘荣光;  王岚;  金艳;  马骁妍
Adobe PDF(571Kb)  |  Favorite  |  View/Download:112/0  |  Submit date:2015/12/23
X射线探测器  多丝正比室  重心法  
Installation and cosmic ray test of the high voltage system of the BESIII drift chamber 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2008, 卷号: 32, 期号: 12, 页码: 992-994
Authors:  Xu MH(徐美杭);  Chen C(陈昌);  Chen YB(陈元柏);  Wu Z(吴智);  Qin ZH(秦中华);  Wu LH(伍灵慧);  Liu JB(刘建北);  Wang L(王岚);  Jin Y(金艳);  Liu RG(刘荣光);  Zhu QM(朱启明);  Zhang J(张建);  Huang J(黄杰);  Xu, MH;  Chen, C;  Chen, YB;  Wu, Z;  Qin, ZH;  Wu, LH;  Liu, JB;  Wang, L;  Jin, Y;  Liu, RG;  Zhu, QM;  Zhang, J;  Huang, J
Adobe PDF(1873Kb)  |  Favorite  |  View/Download:75/0  WOS cited times:[0]  ADS cited times:[0]  |  Submit date:2016/06/29
BESIII drift chamber  high voltage system cosmic ray test  installation  
Design and experimental study of a two-dimensional position sensitive X-ray detector 期刊论文
CHINESE PHYSICS C, 2008, 卷号: 32, 期号: 11, 页码: 903-907
Authors:  Wang XH(王小胡);  Zhu QM(朱启明);  Chen YB(陈元柏);  Chen C(陈昌);  Liu RG(刘荣光);  Wang L(王岚);  Jin Y(金艳);  Ma XY(马骁妍);  Jiang S(江山);  Wang, XH;  Zhu, QM;  Chen, YB;  Chen, C;  Liu, RG;  Wang, L;  Jin, Y;  Ma, XY;  Jiang, S
Adobe PDF(1846Kb)  |  Favorite  |  View/Download:80/0  WOS cited times:[0]  ADS cited times:[4]  |  Submit date:2016/06/28
Garfield simulation  X-ray detector  MWPC