IHEP OpenIR  > 多学科研究中心
Quasi-freestanding epitaxial silicene on Ag(111) by oxygen intercalation
Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥; J. Wang, Z. Li, H. Liu, J. Zhao, X. Xu, H. Feng, L. Chen, K. Wu, X. Wang and S. X. Dou; Wang JO(王嘉鸥)
2016
发表期刊SCIENCE BULLETIN
卷号2期号:7
文章类型期刊论文
DOI10.1126/sciadv.1600067
语种英语
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/260378
专题多学科研究中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥,J. Wang, Z. Li, H. Liu, J. Zhao, X. Xu, H. Feng, L. Chen, K. Wu, X. Wang and S. X. Dou,Wang JO. Quasi-freestanding epitaxial silicene on Ag(111) by oxygen intercalation[J]. SCIENCE BULLETIN,2016,2(7).
APA Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥,J. Wang, Z. Li, H. Liu, J. Zhao, X. Xu, H. Feng, L. Chen, K. Wu, X. Wang and S. X. Dou,&王嘉鸥.(2016).Quasi-freestanding epitaxial silicene on Ag(111) by oxygen intercalation.SCIENCE BULLETIN,2(7).
MLA Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥,et al."Quasi-freestanding epitaxial silicene on Ag(111) by oxygen intercalation".SCIENCE BULLETIN 2.7(2016).
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
20161291.pdf(965KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥]的文章
[J. Wang, Z. Li, H. Liu, J. Zhao, X. Xu, H. Feng, L. Chen, K. Wu, X. Wang and S. X. Dou]的文章
[王嘉鸥]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥]的文章
[J. Wang, Z. Li, H. Liu, J. Zhao, X. Xu, H. Feng, L. Chen, K. Wu, X. Wang and S. X. Dou]的文章
[王嘉鸥]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Du, Y., J. Zhuang, 王嘉鸥]的文章
[J. Wang, Z. Li, H. Liu, J. Zhao, X. Xu, H. Feng, L. Chen, K. Wu, X. Wang and S. X. Dou]的文章
[王嘉鸥]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。