IHEP OpenIR  > 学术会议  > 国际参会  > JaCoW高能所参会会议  > FEL
PROGRESS IN DEVELOPMENT OF KHARKOV X-RAY GENERATOR NESTOR
A.A.Shcherbakov; V.P.Androsov; E.V.Bulyak; A.Dovbnya; I.V.Drebot; P.Gladkikh; V.A.Grevtsev; Yu.N.Grigor'ev; A.Gvozd; V.A.Ivashchenko; I.M.Karnaukhov; V.P.Kozin; V.Lapshin; V.P.Lyashchenko; V.Markov; N.I.Mocheshnikov; V.B.Molodkin; A.Mytsykov; I.M.Necklyudov; F.A.Peev; A.V.Rezaev; A.Shpak; V.L.Skirda; V.Skomorokhov; Y.N.Telegin; V.I.Trotsenko; A.Y.Zelinsky; O.D.Zvonarjova; N.kovalyova
2005
会议(录)名称Proceedings of the 27th International Free Electron Laser Conference
会议日期2005
会议地点 California
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/255868
专题学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_FEL
作者单位NSC/KIPT, Kharkov
推荐引用方式
GB/T 7714
A.A.Shcherbakov,V.P.Androsov,E.V.Bulyak,et al. PROGRESS IN DEVELOPMENT OF KHARKOV X-RAY GENERATOR NESTOR[C],2005.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
thpp014.pdf(354KB)会议论文 限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[A.A.Shcherbakov]的文章
[V.P.Androsov]的文章
[E.V.Bulyak]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[A.A.Shcherbakov]的文章
[V.P.Androsov]的文章
[E.V.Bulyak]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[A.A.Shcherbakov]的文章
[V.P.Androsov]的文章
[E.V.Bulyak]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。