IHEP OpenIR  > 实验物理中心
First measurement of the branching fraction of the decay psi(2S)->tau(+)tau(-)
Bai, JZ; Ban, Y; Bian, JG; Blum, I; Chen, AD; Chen, HF; Chen, HS; Chen, J; Chen, JC; Chen, XD; Chen, Y; Chen, YB; Cheng, BS; Chi, SP; Chu, YP; Choi, JB; Cui, XZ; Dai, YS; Dong, LY; Du, ZZ; Dunwoodie, W; Fu, HY; Fu, LP; Gao, CS; Gratton, P; Gu, SD; Gu, YF; Guo, YN; Guo, ZJ; Han, SW; Han, Y; Harris, FA; He, J; He, JT; He, KL; He, M; He, X; Hong, T; Heng, YK; Hitlin, DG; Hu, GY; Hu, HM; Hu, QH; Hu, T; Huang, GS; Huang, XP; Huang, YZ; Izen, JM; Ji, XB; Jiang, CH; Jin, Y; Jones, BD; Kang, JS; Ke, ZJ; Kelsey, MH; Kim, BK; Kim, HJ; Kim, SK; Kim, TY; Kong, D; Lai, YF; Lankford, A; Li, D; Li, HB; Li, HH; Li, J; Li, JC; Li, PQ; Li, QJ; Li, RY; Li, W; Li, WG; Li, XN; Li, XQ; Liu, B; Liu, F; Liu, F; Liu, HM; Liu, J; Liu, JP; Liu, TR; Liu, RG; Liu, Y; Liu, ZX; Lou, XC; Lowery, B; Lu, GR; Lu, F; Lu, JG; Lu, ZJ; Luo, XL; Ma, EC; Ma, JM; Malchow, R; Mao, HS; Mao, ZP; Meng, XC; Mo, XH; Nie, J; Nie, ZD; Olsen, SL; Oyang, J; Paluselli, D; Pan, LJ; Panetta, J; Park, H; Porter, F; Qi, ND; Qi, XR; Qian, CD; Qiu, JF; Que, YK; Rong, G; Schernau, M; Shao, YY; Shen, BW; Shen, DL; Shen, H; Shen, XY; Sheng, HY; Shi, F; Shi, HZ; Song, XF; Standifird, J; Suh, JY; Sun, HS; Sun, LF; Sun, YZ; Tang, SQ; Toki, W; Tong, GL; Varner, GS; Wang, J; Wang, JZ; Wang, L; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Wang, SM; Wang, YY; Wang, ZY; Weaver, M; Wei, CL; Wu, JM; Wu, N; Xi, DM; Xia, XM; Xie, XX; Xu, GF; Xu, Y; Xue, ST; Yan, WB; Yan, WG; Yang, CM; Yang, CY; Yang, GA; Yang, HX; Yang, XF; Ye, MH; Ye, SW; Ye, YX; Yu, CS; Yu, CX; Yu, GW; Yuan, Y; Zhang, BY; Zhang, C; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HL; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JW; Zhang, L; Zhang, LS; Zhang, P; Zhang, QJ; Zhang, SQ; Zhang, XY; Zhang, YY; Zhang, ZP; Zhao, DX; Zhao, HW; Zhao, JW; Zhao, JW; Zhao, M; Zhao, PP; Zhao, WR; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zheng, JP; Zheng, LS; Zheng, ZP; Zhou, BQ; Zhou, GM; Zhou, L; Zhu, KJ; Zhu, QM; Zhu, YC; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhuang, BA; Zou, BS
2002
发表期刊PHYSICAL REVIEW D
卷号65期号:5页码:52004
通讯作者Inst High Energy Phys, Beijing 100039, Peoples R China ; CALTECH, Pasadena, CA 91125 USA ; China Ctr Adv Sci & Technol, Beijing 100080, Peoples R China ; Chonnam Natl Univ, Chonju 561756, South Korea ; Colorado State Univ, Ft Collins, CO 80523 USA ; Henan Normal Univ, Xinxiang 453002, Peoples R China ; Huazhong Normal Univ, Wuhan 430079, Peoples R China ; Hunan Univ, Changsha 410082, Peoples R China ; Korea Univ, Seoul 136701, South Korea ; Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China ; Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China ; Shandong Univ, Jinan 250100, Peoples R China ; Shanghai Jiao Tong Univ, Shanghai 200030, Peoples R China ; Seoul Natl Univ, Seoul 151742, South Korea ; Stanford Linear Accelerator Ctr, Stanford, CA 94309 USA ; Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA ; Univ Calif Irvine, Irvine, CA 92717 USA ; Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Peoples R China ; Univ Texas Dallas, Richardson, TX 75083 USA ; Wuhan Univ, Wuhan 430072, Peoples R China ; Zhejiang Univ, Hangzhou 310028, Peoples R China
文章类型Article
摘要The branching fraction of the psi(2S) decay into tau(+) tau(-) has been measured for the first time using the BES detector at the Beijing Electron-Positron Collider. The result is B-tautau =(2.71+/-0.43+/-0.55) x 10(-3), where the first error is statistical and the second is systematic. This value, along with those for the branching fractions into e(+)c(-) and mu(+)mu(-) of this resonance, satisfy well the relation predicted by the sequential lepton hypothesis. Combining all these values with the leptonic width of the resonance, the total width of the psi(2S) is determined to be (252+/-37) keV.
学科领域Astronomy & Astrophysics; Physics
DOI10.1103/PhysRevD.65.052004
URL查看原文
语种英语
WOS研究方向Astronomy & Astrophysics ; Physics
WOS类目Astronomy & Astrophysics ; Physics, Particles & Fields
WOS记录号WOS:000174548000007
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/240644
专题实验物理中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Bai, JZ,Ban, Y,Bian, JG,et al. First measurement of the branching fraction of the decay psi(2S)->tau(+)tau(-)[J]. PHYSICAL REVIEW D,2002,65(5):52004.
APA Bai, JZ.,Ban, Y.,Bian, JG.,Blum, I.,Chen, AD.,...&Zou, BS.(2002).First measurement of the branching fraction of the decay psi(2S)->tau(+)tau(-).PHYSICAL REVIEW D,65(5),52004.
MLA Bai, JZ,et al."First measurement of the branching fraction of the decay psi(2S)->tau(+)tau(-)".PHYSICAL REVIEW D 65.5(2002):52004.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
9115.pdf(77KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Bai, JZ]的文章
[Ban, Y]的文章
[Bian, JG]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Bai, JZ]的文章
[Ban, Y]的文章
[Bian, JG]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Bai, JZ]的文章
[Ban, Y]的文章
[Bian, JG]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。