IHEP OpenIR  > 实验物理中心
RECENT RESULTS FROM BESII J/psi DECAYS
Li, XL; Ablikim, M; Bai, JZ; Bai, Y; Ban, Y; Cai, X; Chen, HF; Chen, HS; Chen, HX; Chen, JC; Chen, J; Chen, XD; Chen, YB; Chu, YP; Dai, YS; Deng, ZY; Du, SX; Fang, J; Fu, CD; Gao, CS; Gao, YN; Gu, SD; Gu, YT; Guo, YN; Guo, ZJ; Harris, FA; He, KL; He, M; Heng, YK; Hou, J; Hu, HM; Hu, T; Huang, GS; Huang, XT; Huang, YP; Ji, XB; Jiang, XS; Jiao, JB; Jin, DP; Jin, S; Lai, YF; Li, HB; Li, J; Li, RY; Li, WD; Li, WG; Li, XN; Li, XQ; Liang, YF; Liao, HB; Liu, BJ; Liu, CX; Liu, F; Liu, F; Liu, HH; Liu, HM; Liu, JB; Liu, JP; Liu, HB; Liu, J; Liu, Q; Liu, RG; Liu, S; Liu, ZA; Lu, F; Lu, GR; Lu, JG; Luo, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, LL; Ma, QM; Malik, MQA; Mao, ZP; Mo, XH; Nie, J; Olsen, SL; Ping, RG; Qi, ND; Qin, H; Qiu, JF; Rong, G; Ruan, XD; Shan, LY; Shang, L; Shen, CP; Shen, DL; Shen, XY; Sheng, HY; Sun, HS; Sun, SS; Sun, YZ; Sun, ZJ; Tang, X; Tian, JP; Tong, GL; Varner, GS; Wan, X; Wang, L; Wang, LL; Wang, LS; Wang, P; Wang, PL; Wang, WF; Wang, YF; Wang, Z; Wang, ZY; Wei, CL; Wei, DH; Weng, Y; Wu, N; Xia, XM; Xie, XX; Xu, GF; Xu, XP; Xu, Y; Yan, ML; Yang, HX; Yang, M; Yang, YX; Ye, MH; Ye, YX; Yu, CX; Yu, GW; Yuan, CZ; Yuan, Y; Zang, SL; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HQ; Zhang, HY; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, XY; Zhang, YY; Zhang, ZX; Zhang, ZP; Zhao, DX; Zhao, JW; Zhao, MG; Zhao, PP; Zhao, ZG; Zheng, HQ; Zheng, JP; Zheng, ZP; Zhong, B; Zhou, L; Zhu, KJ; Zhu, QM; Zhu, XW; Zhu, YC; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhu, ZL; Zhuang, BA; Zou, BS
2009
发表期刊INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A
卷号24期号:2-3页码:428-433
通讯作者[Li, X. L. ; Ablikim, M. ; Bai, J. Z. ; Bai, Y. ; Cai, X. ; Chen, H. S. ; Chen, H. X. ; Chen, J. C. ; Chen, Jin ; Chen, Y. B. ; Chu, Y. P. ; Deng, Z. Y. ; Du, S. X. ; Fang, J. ; Gao, C. S. ; Gu, S. D. ; Guo, Y. N. ; He, K. L. ; Heng, Y. K. ; Hu, H. M. ; Hu, T. ; Huang, G. S. ; Huang, Y. P. ; Ji, X. B. ; Jiang, X. S. ; Jin, D. P. ; Jin, S. ; Lai, Y. F. ; Li, H. B. ; Li, J. ; Li, R. Y. ; Li, W. D. ; Li, W. G. ; Li, X. N. ; Liao, H. B. ; Liu, B. J. ; Liu, C. X. ; Liu, Fang ; Liu, H. H. ; Liu, H. M. ; Liu, J. B. ; Liu, J. ; Liu, R. G. ; Liu, Z. A. ; Lu, F. ; Lu, J. G. ; Ma, L. L. ; Ma, Q. M. ; Malik, M. Q. A. ; Mao, Z. P. ; Mo, X. H. ; Nie, J. ; Ping, R. G. ; Qi, N. D. ; Qin, H. ; Qiu, J. F. ; Rong, G. ; Shan, L. Y. ; Shang, L. ; Shen, D. L. ; Shen, X. Y. ; Sheng, H. Y. ; Sun, H. S. ; Sun, S. S. ; Sun, Y. Z. ; Sun, Z. J. ; Tang, X. ; Tong, G. L. ; Wan, X. ; Wang, L. ; Wang, L. L. ; Wang, L. S. ; Wang, P. ; Wang, P. L. ; Wang, W. F. ; Wang, Y. F. ; Wang, Z. ; Wang, Z. Y. ; Wei, C. L. ; Weng, Y. ; Wu, N. ; Xia, X. M. ; Xie, X. X. ; Xu, G. F. ; Yang, H. X. ; Yang, M. ; Yu, G. W. ; Yuan, C. Z. ; Yuan, Y. ; Zang, S. L. ; Zhang, B. X. ; Zhang, B. Y. ; Zhang, C. C. ; Zhang, D. H. ; Zhang, H. Q. ; Zhang, H. Y. ; Zhang, J. W. ; Zhang, J. Y. ; Zhang, X. Y. ; Zhao, D. X. ; Zhao, J. W. ; Zhao, M. G. ; Zhao, P. P. ; Zhao, Z. G. ; Zheng, J. P. ; Zheng, Z. P. ; Zhou, L. ; Zhuang, B. A. ; Zou, B. S.] Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Ma, H. L. ; Ye, M. H.] China Ctr Adv Sci & Technol, Beijing 100080, Peoples R China ; [Wei, D. H. ; Yang, Y. X. ; Zhu, Z. L.] Guangxi Normal Univ, Guilin 541004, Peoples R China ; [Gu, Y. T. ; Liu, H. B. ; Ruan, X. D.] Guangxi Univ, Nanning 530004, Peoples R China ; [Chen, X. D. ; Lu, G. R.] Henan Normal Univ, Xinxiang 453002, Peoples R China ; [Liu, Feng ; Xu, X. P.] Huazhong Normal Univ, Wuhan 430079, Peoples R China ; [Zeng, Y.] Hunan Univ, Changsha 410082, Peoples R China ; [Liu, S. ; Ma, F. C.] Liaoning Univ, Shenyang 110036, Peoples R China ; [Luo, C. L. ; Zhong, B.] Nanjing Normal Univ, Nanjing 210097, Peoples R China ; [Hou, J. ; Li, X. Q. ; Xu, Y. ; Yu, C. X.] Nankai Univ, Tianjin 300071, Peoples R China ; [Ban, Y. ; Zhang, Z. X. ; Zheng, H. Q.] Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China ; [He, M. ; Huang, X. T. ; Jiao, J. B. ; Zhang, X. Y.] Shandong Univ, Jinan 250100, Peoples R China ; [Liang, Y. F. ; Zhang, Y. Y.] Sichuan Univ, Chengdu 610064, Peoples R China ; [Fu, C. D. ; Gao, Y. N. ; Tian, J. P.] Tsinghua Univ, Beijing 100084, Peoples R China ; [Guo, Z. J. ; Harris, F. A. ; Liu, Q. ; Olsen, S. L. ; Shen, C. P. ; Varner, G. S.] Univ Hawaii, Honolulu, HI 96822 USA ; [Chen, H. F. ; Yan, M. L. ; Ye, Y. X. ; Zhang, Z. P.] Univ Sci & Technol China, Hefei 230026, Peoples R China ; [Liu, J. P.] Wuhan Univ, Wuhan 430072, Peoples R China ; [Dai, Y. S.] Zhejiang Univ, Hangzhou 310028, Peoples R China
文章类型Article; Proceedings Paper
摘要In this representation, some recent results from BESII J/psi decays have been represented, including the analysis of J/psi -> omega p (p) over bar which is helpful to understand the threshold enhancement structure founded in J/psi -> gamma p (p) over bar is from pure final states interference(FSI) or not and the analysis of J/psi -> pK (Lambda) over bar the enhancement based on it some discussion will be hold if the structure is same one as the baryon excited states N* found in J/psi -> p (p) over bar pi(0).
关键词Threshold enhancement final states interference baryon exited states
学科领域Physics
URL查看原文
语种英语
WOS研究方向Physics
WOS类目Physics, Nuclear ; Physics, Particles & Fields
WOS记录号WOS:000263880300034
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/237445
专题实验物理中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Li, XL,Ablikim, M,Bai, JZ,et al. RECENT RESULTS FROM BESII J/psi DECAYS[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A,2009,24(2-3):428-433.
APA Li, XL.,Ablikim, M.,Bai, JZ.,Bai, Y.,Ban, Y.,...&Zou, BS.(2009).RECENT RESULTS FROM BESII J/psi DECAYS.INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A,24(2-3),428-433.
MLA Li, XL,et al."RECENT RESULTS FROM BESII J/psi DECAYS".INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A 24.2-3(2009):428-433.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
3948.pdf(957KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Li, XL]的文章
[Ablikim, M]的文章
[Bai, JZ]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Li, XL]的文章
[Ablikim, M]的文章
[Bai, JZ]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Li, XL]的文章
[Ablikim, M]的文章
[Bai, JZ]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。