IHEP OpenIR  > 院士
Decay vertex reconstruction and 3-dimensional lifetime determination at BESIII
Xu M(徐敏); He KL(何康林); Wang YF(王贻芳); Bian JM(边渐鸣); Cao GF(曹国富); Cao XX(曹学香); Deng ZY(邓子艳); Fu CD(傅成栋); He M(何苗); Huang B(黄彬); Jia LK(贾卢魁); Ji XB(季晓斌); 李海波(实); Li WD(李卫东); Liu CX(刘春秀); Liu HM(刘怀民); Liu Y(刘勇); Luo T(罗涛); Ma QM(马秋梅); Ma X(马想); Mao ZP(毛泽普); Mo XH(莫晓虎); Ping RG(平荣刚); Qiu JF(邱进发); Sun SS(孙胜森); Sun XD(孙晓东); Sun YZ(孙永昭); Tian HL(田浩来); Wang JK(王纪科); Wang LL(王亮亮); Wen SP(文硕频); Wu LH(伍灵慧); Wu Z(吴智); Xie YG(谢宇广); Yan L(严亮); Yuan ZZ(苑长征); Yuan Y(袁野); Zhang ZC(张长春); Zhang JY(张建勇); Zhang Y(张瑶); Zhu YS(朱永生); Xu, M; He, KL; Zhang, ZP; Wang, YF; Bian, JM; Cao, GF; Cao, XX; Chen, SJ; Deng, ZY; Fu, CD; Gao, YN; Han, L; Han, SQ; He, M; Hu, JF; Hu, XW; Huang, B; Huang, XT; Jia, LK; Ji, XB; Li, HB; Li, WD; Liang, YT; Liu, CX; Liu, HM; Liu, Y; Liu, Y; Luo, T; Lu, QW; Ma, QM; Ma, X; Mao, YJ; Mao, ZP; Mo, XH; Ning, FP; Ping, RG; Qiu, JF; Song, WB; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YZ; Tian, HL; Wang, JK; Wang, LL; Wen, SP; Wu, LH; Wu, Z; Xie, YG; Yan, J; Yan, L; Yao, J; Yuan, CZ; Yuan, Y; Mang, CC; Zhang, JY; Zhang, L; Zhang, XY; Zhang, Y; Zheng, YH; Zhu, YS; Zou, JH
2009
发表期刊CHINESE PHYSICS C
卷号33期号:6页码:428-435
通讯作者[Xu Min ; Zhang Zi-Ping ; Yan Jie ; Yao Jian] Univ Sci & Technol China, Dept Modern Phys, Hefei 230026, Peoples R China ; [Xu Min ; He Kang-Lin ; Wang Yi-Fang ; Bian Jian-Ming ; Cao Guo-Fu ; Cao Xue-Xiang ; Deng Zi-Yan ; Fu Cheng-Dong ; He Miao ; Huang Bin ; Jia Lu-Kui ; Ji Xiao-Bin ; Li Hai-Bo ; Li Wei-Dong ; Liu Chun-Xiu ; Liu Huai-Min ; Liu Yong ; Luo Tao ; Ma Qiu-Mei ; Ma Xiang ; Mao Ze-Pu ; Mo Xiao-Hu ; Ping Rong-Gang ; Qiu Jin-Fa ; Sun Sheng-Sen ; Sun Xiao-Dong ; Sun Yong-Zhao ; Tian Hao-Lai ; Wang Ji-Ke ; Wang Liang-Liang ; Wen Shuo-Pin ; Wu Ling-Hui ; Wu Zhi ; Xie Yu-Guang ; Yan Liang ; Yuan Chang-Zheng ; Yuan Ye ; Mang Chang-Chun ; Zhang Jian-Yong ; Zhang Yao ; Zhu Yong-Sheng] CAS, Inst High Energy Phys, Beijing 100049, Peoples R China ; [Bian Jian-Ming ; Cao Guo-Fu ; Cao Xue-Xiang ; Hu Ji-Feng ; Huang Bin ; Jia Lu-Kui ; Liu Yong ; Luo Tao ; Ma Xiang ; Sun Xiao-Dong ; Tian Hao-Lai ; Wang Ji-Ke ; Wang Liang-Liang ; Wu Ling-Hui ; Wu Zhi ; Yan Liang] Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China ; [Chen Shen-Jian ; Hu Xiao-Wei ; Zhang Lei] Nanjing Univ, Nanjing 210093, Peoples R China ; [Gao Yuan-Ning] Tsinghua Univ, Beijing 100084, Peoples R China ; [Han Lei] Henan Normal Univ, Kaifeng 453007, Henan, Peoples R China ; [Han Shao-Qing] Nanjing Normal Univ, Nanjing 210097, Peoples R China ; [Huang Xing-Tao ; Zhang Xue-Yao ; Zou Jia-Heng] Shandong Univ, Jinan 250100, Peoples R China ; [Liang Yu-Tie ; Mao Ya-Jun] Peking Univ, Beijing 100871, Peoples R China ; [Liu Ying] Guangxi Univ, Nanning 530004, Peoples R China ; [Lue Qi-Wen ; Ning Fei-Peng] Shanxi Univ, Taiyuan 003006, Peoples R China ; [Song Wen-Bo] Zhengzhou Univ, Zhengzhou 450001, Peoples R China
文章类型Article
摘要This paper focuses mainly on the vertex reconstruction of resonance particles with a relatively long lifetime such as K(S)(0), Lambda, as well as on lifetime measurements using a 3-dimensional fit. The kinematic constraints between the production and decay vertices and the decay vertex fitting algorithm based on the least squares method are both presented. Reconstruction efficiencies including experimental resolutions are discussed. The results and systematic errors are calculated based on a Monte Carlo simulation.
关键词decay vertex resolution of decay length lifetime reconstruction efficiency
学科领域Physics
URL查看原文
语种英语
WOS研究方向Physics
WOS类目Physics, Nuclear ; Physics, Particles & Fields
WOS记录号WOS:000266612900005
引用统计
被引频次:8[WOS]   [WOS记录]     [WOS相关记录]
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/237444
专题院士
实验物理中心
加速器中心
粒子天体物理中心
计算中心
多学科研究中心
中国科学院高能物理研究所_中国散裂中子源
核技术应用研究中心
作者单位中国科学院高能物理研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Xu M,He KL,Wang YF,et al. Decay vertex reconstruction and 3-dimensional lifetime determination at BESIII[J]. CHINESE PHYSICS C,2009,33(6):428-435.
APA 徐敏.,何康林.,王贻芳.,边渐鸣.,曹国富.,...&Zou, JH.(2009).Decay vertex reconstruction and 3-dimensional lifetime determination at BESIII.CHINESE PHYSICS C,33(6),428-435.
MLA 徐敏,et al."Decay vertex reconstruction and 3-dimensional lifetime determination at BESIII".CHINESE PHYSICS C 33.6(2009):428-435.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
3947.pdf(2008KB)期刊论文作者接受稿限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[徐敏]的文章
[何康林]的文章
[王贻芳]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[徐敏]的文章
[何康林]的文章
[王贻芳]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[徐敏]的文章
[何康林]的文章
[王贻芳]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。