IHEP OpenIR  > 学术会议  > 国际参会  > JaCoW高能所参会会议  > IPAC
DEVELOPMENT OF THE NICA INJECTION FACILITY
A.V.Butenko; E.D.Donets; E.E.Donets; V.V.Fimushkin; A.Govorov; A.D.Kovalenko; K.A.Levterov; I.N.Meshkov; V.Monchinsky; A.Yu.Ramsdorf; A.O.Sidorin,G.V.Trubnikov
2013
会议(录)名称Proceedings of the 4th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2013)
会议日期2013
会议地点Shanghai, China
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/234818
专题学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC
作者单位JINR, Dubna, Moscow Region, Russia
推荐引用方式
GB/T 7714
A.V.Butenko,E.D.Donets,E.E.Donets,et al. DEVELOPMENT OF THE NICA INJECTION FACILITY[C],2013.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
thpwo069.pdf(1022KB)会议论文 限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[A.V.Butenko]的文章
[E.D.Donets]的文章
[E.E.Donets]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[A.V.Butenko]的文章
[E.D.Donets]的文章
[E.E.Donets]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[A.V.Butenko]的文章
[E.D.Donets]的文章
[E.E.Donets]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。