IHEP OpenIR  > 学术会议  > 国际参会  > JaCoW高能所参会会议  > IPAC
The First Results of the NESTOR Commissioning
A.Y.Zelinsky; V.P.Androsov; O.Bezditko; V.N.Boriskin; P.Gladkikh; A.N.Gordienko; V.A.Grevtsev; A.Gvozd; V.E.Ivashchenko; A.A.Kalamayko; I.I.Karnaukhov; I.M.Karnaukhov; D.Korzhov; V.P.Kozin; V.A.Kushnir; V.P.Lyashchenko; M.P.Maksim; V.S.Margin; N.I.Mocheshnikov; V.V.Mytrochenko; A.Mytsykov; F.A.Peev; O.V.Ryezayev; V.P.Sergienko; A.A.Shcherbakov; S.Sheyko; V.L.Skirda; Y.N.Telegin; V.I.Trotsenko; O.P.Zolochevskij; O.D.Zvonarjova
2013
会议(录)名称Proceedings of the 4th International Particle Accelerator Conference (IPAC 2013)
会议日期2013
会议地点Shanghai, China
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ihep.ac.cn/handle/311005/234258
专题学术会议_国际参会_JaCoW高能所参会会议_IPAC
作者单位NSC/KIPT, Kharkov, Ukraine
推荐引用方式
GB/T 7714
A.Y.Zelinsky,V.P.Androsov,O.Bezditko,et al. The First Results of the NESTOR Commissioning[C],2013.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
mopea063.pdf(338KB)会议论文 限制开放CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[A.Y.Zelinsky]的文章
[V.P.Androsov]的文章
[O.Bezditko]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[A.Y.Zelinsky]的文章
[V.P.Androsov]的文章
[O.Bezditko]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[A.Y.Zelinsky]的文章
[V.P.Androsov]的文章
[O.Bezditko]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。